Створити обліковий запис

*

*

*

*

*

*

Перегляд та скасування заочного рішення

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права з 4 по 12 грудня відділ «Глобинське бюро правової допомоги» Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надає роз’яснення громадянам з найбільших поширених питаннях з якими останні звертаються за допомогою до бюро. Одне з таких питань є перегляд та скасування заочного рішення.

Цивільне процесуальне законодавство України передбачає можливість заочного розгляду справи. Власне умови проведення заочного розгляду справи передбачені ст. 224 ЦПК України, де чітко визначено що у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. Тобто суд лише за наявності чітко визначених підстав та умов, може провести заочний розгляд справи і власне ухвалити заочне рішення на підставі поданих та наявних у справі доказів.

Форма і зміст заочного рішення нічим відрізняється від судових рішень які прийняті в порядку звичайного розгляду справи.

Але відповідач який виступає стороною у справі де винесено заочне рішення, має право подати заяву про перегляд заочного рішення,власне ст. 228 ЦПК України визначено порядок та строк перегляду заочного рішення, даний порядок передбачає що, заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Форма та зміст заяви про перегляд заочного рішення повинна відповідати вимогам закріплених в ст. 229 ЦПК України, а саме: у заяві безпосередньо повинно бути зазначено найменування суду, який ухвалив заочне рішення; ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку; обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це; посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача; клопотання про перегляд заочного рішення; перелік доданих до заяви матеріалів.

Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх доданих до неї матеріалів. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження. Також до заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору.

Суд після прийняття заяви про перегляд заочного рішення, невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви. Сама заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.

Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.

У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:

  • - залишити заяву без задоволення;
  • - скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.

Якщо суд постановляє ухвалу про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Але якщо в процесі розгляду заяви судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи, заочне рішення суду скасуванню. В свою чергу позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.

Начальник відділу «Глобинське бюро правової допомоги» Кременчуцького МЦ НБВПД М.Р. Журенко
НАГОРУ